Skip to content Skip to footer

Splošni pogoji poslovanja

 1. Identiteta podjetja: EVING, Eva Veber s.p.
 2. Dejavnost podjetja: grafično oblikovanje, izdelava spletnih strani in fotografija
 3. Sedež podjetja: Gubčeva cesta 4a, 8210 Trebnje
 4. Davčna številka: 30318505
 5. Kontaktni podatki: info@eving-oblikovanje.si, spletna stran www.eving-oblikovanje.si
 6. Cenik storitev: cenik je na voljo na povezavi https://eving-oblikovanje.si/graficno-oblikovanje/
 7. Plačilni pogoji: Stranka mora poravnati znesek oblikovanja v roku 14 dni od prejetega končnega izdelka. Za storitve izdelave spletnih strani se plača avans, ki znaša 50% od predvidene vrednosti projekta. Možnosti plačila so način plačila po prejemu računa.
 8. Intelektualna lastnina: Podjetje EVING, Eva Veber s.p. ima izključno pravico do uporabe vseh avtorskih del, ki jih ustvari v okviru opravljanja svojih storitev. Stranka se zavezuje, da ne bo brez pisnega soglasja podjetja EVING, Eva Veber s.p., uporabljala avtorskih del, ki jih je podjetje ustvarilo zanjo. Stranka se zavezuje, da bo odgovarjala za vse morebitne kršitve intelektualne lastnine podjetja EVING, Eva Veber s.p.
 9. Varovanje osebnih podatkov: Podjetje EVING, Eva Veber s.p. se zavezuje, da bo varovalo osebne podatke svojih strank v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene opravljanja storitev in ne bodo posredovani tretjim osebam brez izrecnega soglasja stranke.
 10. Odgovornost: Podjetje EVING, Eva Veber s.p. ne odgovarja za morebitne posledice, ki izhajajo iz uporabe njegovih storitev s strani stranke ali tretjih oseb. Podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki bi nastale zaradi napačnih ali nepravilnih informacij, ki jih je posredovala stranka.
 11. Spremembe splošnih pogojev: Podjetje si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene na spletni strani podjetja.
 12. Pritožbe in reševanje sporov: V primeru pritožb ali reklamacij se str

  anka lahko obrne na podjetje EVING, Eva Veber s.p. preko kontaktnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani. Podjetje se bo trudilo rešiti reklamacijo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh od prejema reklamacije. V primeru nerešenega spora se stranka lahko obrne na pristojno sodišče.

Veljavnost splošnih pogojev: Ti splošni pogoji za poslovanje veljajo od dneva objave na spletni strani podjetja EVING, Eva Veber s.p. in nadomeščajo vse prejšnje splošne pogoje, ki so veljali za to podjetje.

Na vrh strani